Kancelaria Adwokacka Maria Janik

„Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne” Celsus

Doświadczenie

Efektywność

Fachowa pomoc

POZNAJ MNIE

O mnie

Nazywam się Maria Janik i wykonuję zawód adwokata w Wadowicach. Ukończyłam prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Następnie odbyłam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej. Kolejno zdałam egzamin adwokacki i zostałam wpisana na listę adwokatów.

W drodze do zdobycia zawodu adwokata odbyłam szereg praktyk i szkoleń zawodowych. W trakcie aplikacji pracowałam w jednej z wadowickich kancelarii adwokackich, a dodatkowo poprzez zastępstwa na licznych rozprawach współpracowałam z adwokatami i radcami prawnymi z całej Polski. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu posiadam umiejętności oraz wiedzę niezbędne do świadczenia profesjonalnej pomocy prawnej.
Praca jest moją największą pasją, jako adwokat staram się wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością i sumiennością.
Kancelaria którą prowadzę jest miejscem gdzie możemy się spotkać, porozmawiać i rozwiązać problemy natury prawnej z którymi się Państwo borykacie.
Maria Janik Adwokat Wadowice

OFERTA

Specjalizacje

Prawo karne

 • obrona w postępowaniach karnych oraz karnych skarbowych na etapie postępowania przygotowawczego, przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym w Warszawie,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniach karnych jako pełnomocnik,
 • sporządzanie pism procesowych (m. in. zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, subsydiarne i prywatne akty oskarżenia, zażalenia, apelacje, kasacje).

Prawo cywilne

 • reprezentowanie stron w postępowaniach cywilnych w postępowaniu przedsądowym, przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym w Warszawie m. in. o:
 • zapłatę,
 • z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,
 • z zakresu czynów niedozwolonych,
 • odszkodowanie, zadośćuczynienie po wypadkach komunikacyjnych,
 • zasiedzenie,
 • ustanowienie drogi koniecznej,
 • zniesienie współwłasności,
 • ochronę własności,
 • ochronę posiadania,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • podział majątku wspólnego
 • sporządzanie pism procesowych (m.in. wezwanie do zapłaty, pozew, odpowiedzi na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego, zażalenie, apelacje, odpowiedzi na apelacje, kasacje)

Prawo rodzinne

 • reprezentowanie stron w postępowaniach przed sądami I i II instancji w sprawach m.in. o:
 • alimenty,
 • rozwód,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • pochodzenie dziecka (o ustalenie ojcostwa, o zaprzeczenie ojcostwa, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa),
 • w postępowaniach uregulowanych w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (o demoralizację, o czyny karalne),
 • sporządzanie pism procesowych (m.in. pozwy, odpowiedź na pozew, wnioski, odpowiedzi na wniosek, zażalenia, odpowiedzi na zażalenie, apelacje, odpowiedzi na apelację).

Prawo gospodarcze

 • reprezentowanie stron w postępowaniach gospodarczych w postępowaniu przedsądowym, przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym w Warszawie,
 • stała obsługa prawna przedsiębiorców,
 • sporządzenie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych.

Prawo administracyjne

 • reprezentowanie stron przed organami administracji, w tym samorządu terytorialnego,
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów I instancji, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

OPINIE

Cennik Adwokat Wadowice

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia zależy od szeregu czynników takich jak: rodzaj sprawy, zakres jej skomplikowania, czasookresu trwania współpracy czy etapu na jakim dana sprawa się znajduje.
Punktem wyjścia dla określenia wysokości wynagrodzenia za reprezentowanie Klienta przed sądem jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie. Rozporządzenie to przewiduje stawki minimalne, w zależności od wartości sprawy:
 1. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł + VAT
 2. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł + VAT
 3. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł + VAT
 4. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł + VAT
 5. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł + VAT
 6. powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł + VAT
Koszt porady prawnej – 200 zł + VAT
Koszt sporządzenia pisma/ jednorazowe pismo firmowane przez kancelarię – 300 zł + VAT
Wynagrodzenie jest płatne z góry, istnieje możliwość rozłożenia go na raty ( płatne do dnia zakończenia sprawy).
W przypadku trudnej sytuacji finansowej Klienta, kancelaria świadczy bezpłatną pomoc w zwolnieniu strony od kosztów sądowych oraz ustanowieniu dla niej adwokata z urzędu.
juridical contract on wooden table with hammer and lady justice, law concept

KONTAKT z Adwokatem z Wadowic

Kancelaria Adwokacka Maria Janik

Skontaktuj się!